De  « black box » of zwarte doos werd verplicht voor de kassa’s in 2015.

We installeren de FDM (fiscale data module) en geven u al de nodige informatie en raadgevingen over deze module.

Black Box

Hasco Cash Register

Hasco Cash register de provider van uw gecertificeerd kassa systeem.

Hasco Cash Register begeleidt U in het verwerven van je fiscale data module (“Black Box”).
Ons geïnformatiseerd kassasysteem werd reeds gecertifieerd op 5 maart 2014 door de FDO Financiën.
Wij bestellen en installeren Uw FDM, met een volledige bijstand tijdens de verschillende stappen.

Contacteer ons voor info

Wat ?

Een gecertificeerd kassasysteem ( GKS) bestaat uit :

  • De Zwarte doos ( Black Box/ FDM)
  • Een VSC (VAT Signing Card), toegezonden door de FOD Financiën
  • Een Kassa met gecertificeerde Software

Deze module slaat elke bewerking oip de kassa op en geeft aan de kassa de nodige gegevens om het BTW-ticket af te drukken.
Hierdoor zal de implementatie van uw GKS de meeste van uw handgeschreven btw-bonnen vervangen. In de 2e plaats zal het Uw dagelijks kasboek vervangen

Voor wie?

Naar aanleiding van het arrest van de Raad van State van 14/10/2015, dient er een wijziging te gebeuren in de wetgeving aangaande de 10% regel.
Voor de laatste informatie verwijzen we U in naar de officiële site :
http://www.geregistreerdkassasysteem.be/news